NP Paklenica

Velika Paklenica, NP Paklenica, Hrvatska
Marcus Grbac, flickr.com

Površina: 96km2
Datum proglašenja nacionalnim parkom: 19. listopad 1949.

Kanjoni urezani u Velebitske stijene 19. listopada 1949. godine proglašeni su nacionalnim parkom Paklenica. Nacionalni park nalazi se na području sjevernog Velebita, nadomak mjesta Starigrad – Paklenica, odnosno na južnim obroncima Velebita, nedaleko od grada Zadra. Park sačinjavaju dva kanjona Mala i Velika Paklenica. Kroz kanjon Mala Paklenica danas više ne protječe voda.

U blizini ulaza u Veliku Paklenicu nalazi se ogromni podzemni bunker koji su za komunističkog diktatora Josipa Broza Tita sagradili politički zatvorenici i vojska u vrijeme napetosti između SSSR-a i Jugoslavije kasnih 1940. godina i početkom 1950. godina.

Povijest
Područje južnog Velebita nastanjeno je još od razdoblja prapovijesti. Vjeruje se da su na ovom području u vrijeme posljednjeg ledenog doba živjeli paleolitski lovci/sakupljači, kao i na ostalim područjima Mediterana. Razina mora u tom razdoblju bila je oko 120m niža od današnje te je Velebitski kanal bio prostrana dolina kojom je u to vrijeme tekla velika rijeka. Vrhovi Velebita bili su prekriveni ledenjacima.

Sa otapanjem leda na kraju posljednjeg ledenog doba,  razina mora počela je rasti te su se ljudi počeli povlačiti prema višim dijelovima Velebita. Najraniji tragovi ljudske prisutnosti na Velebitu datiraju iz doba mezolitika, oruđa iz ove epohe pronađena su u Vaganačkoj špilji ispod Velikog Rujna.
 

pogled na Velebit, NP Paklenica, Hrvatska
Lindsey Nicholson, flickr.com

Prije otprilike 8 000 godina ovo području naselili su prvi stočari i poljoprivrednici, koji sa sobom dovede prve ovce i koze, te počinju sijati pšenicu. Lov i sakupljanje hrane u prijašnjem obliku ubrzo gubi svoj značaj, te se na Velebitu razvija pastirski život. Pronađen je veći broj materijalnih dokaza pastirskoga života na ovim područjima, kao što su brojne kosti domaćih životinja i ukrasni predmeti u brojnim pećinama koje su ljudi u to vrijeme koristili za zaslon.

Tijekom posljednjih 2000 godina prije Krista, u eri brončanog doba na ovim područjima tadašnji stanovnici Liburni izgrađuju prva utvrđenja (fortifikacije) i kamene građevine. Ove građevine imale su prvenstvenu namjenu zaštite stanovnika okolnih sela u slučaju opasnosti, ali dio njih zasigurno je služio i kao sjedište lokalnih vladara, a uz ovu namjenu utvrđenja su služila i kao položaji za nadgledanje vrlo bitnih trgovačkih ruta koje su vodile dublje u Velebit i prema Lici. Ove građevine nisu preživjele do današnjih dana, ali humci u obliku prstena visine do nekoliko metara mogu se i dalje vidjeti na pojedinim mjestima. U neposrednoj blizini bivših fortifikacija nalaze se naslage velikih okruglih kamenova ispod kojih su sahranjivani bivši vladari. Većina ovih prastarih grobnica je otvorena i opljačkana kroz povijest, ali se na pojedinim mjestima i dalje mogu pronaći, primjerice u okolici sela Ljubotić iznad Tribanj-Kruščice.

pečina, NP Paklenica, Hrvatska
JuVlai, flickr.com

Tijekom zadnjih dvije stotine godina prije Krista istočna obala Jadranskog mora postepeno je osvojena od stane Rimljana. Nakon osnutka rimske provincije Dalmacije u 1. stoljeću nove ere na ovom području ustanovljena je stalna rimska vladavina. U tom razdoblju osnovan je i Argyruntum (današnji Starigrad – Paklenica) koji se uskoro razvija u važno trgovačko sjedište. U 4. stoljeću, rimski car Tiberije utvrđuje naselje te izgrađuje zidine i obrambene kule. Gradsko groblje nalazilo se uz put koji je vodio južno od grada. U više od 400 obrađenih grobnica pronađeni su brojni vrijedni arheološki nalazi (nakit, oružje, posuđe i oruđe). Najznačajniji arheološki pronalazak svakako je antička kolekcija stakla koja sadrži 146 posuda različitih veličina i oblika (zdjele, čaše, boce), ova kolekcija može se pogledati u Zadarskom arheološkom muzeju.

Većinom miran život u tadašnjem Argyruntumu prekinut je početkom 4. stoljeća. Razdoblje mira prekinuto je napadima barbarskih plemena koji su u konačnici i doveli do pada Rimskog carstva. U želji da vrati vlast nad istočnom obalom Jadrana, rimski car Justinijan izgradio je sistem utvrđenja kako bi zaštitio trgovačke putove i lokalno stanovništvo. Ruševine utvrda i kula povrh Modrića i u blizini Svetog Trojica (nedaleko Tribanja) dio su ovih obrambenih sustava koji su na kratko uspjeli odgoditi propast rimske vladavine na ovim područjima.

Dolazak Hrvata
Hrvati na ovo područje dolaze u ranom srednjem vijeku. Najraniji su očuvani tragovi njihove prisutnosti kapelice Svetog Juraja u Rovanjskoj i kapelica Svetog Petra u Starigradu izgrađene u 9. i 10. stoljeću. Dvije utvrde Večka kula i Paklarić vjerojatno su izgrađene u kasnom srednjem vijeku (14. - 16. stoljeće).
 

NP Paklenica, Hrvatska
Danilo Tic, flickr.com

Geološke značajke
Najatraktivniji i najznačajniji dijelovi južnog Velebita svakako su impresivni kanjoni Velika Paklenica i Mala Paklenica. Kanjon Velika Paklenica dužine je 14km, a širine 500 do 800m. U svom najužem dijelu oko Bunkera, kanjon je širine samo 50m. Vertikalne litice sa obje strane kanjona uzdižu se do visine od 700m. Najatraktivnije područje je ono oko strmih potočnih padina nizvodno od Anića luke gdje se strme litice uzdižu odmah iznad potoka i time čine najuži dio kanjona između Anića luke i parkirališta. Kanjon Mala Paklenica manjih je dimenzija i protok vode je puno slabiji. Dužina kanjona iznosi 12km, a širina 400-500m. U svom najužem djelu kanjon je širine svega 10m, dok okolne litice sežu do 650m u visinu.

Središnji dio parka prepoznatljiv je po reljefnom kompleksu Borovnik i Crni vrh, te dolini Mala Močila i Velika Močila u neposrednoj blizini. U pogledu reljefa, Velika Močila vrlo je zanimljiva dolina u obliku zdjele, a nalazi se na visini od 850m, okružena Crnim vrhom (1 110m), Škiljina kosa (1 015m) i  Zeleni brig (842m), dok se Borovnik koji je ime dobio po crnoj borovoj šumi proteže rubovima.

Istočni dio parka geomorfološki vrlo je raznolik, divlji i nepristupačan. Dalje prema istoku, ova zona divljine transformira se u blaže oblike oko Malog Libinja i Velikog Libinja, kraškog područja sa mnogim jamama, dno jama većinom je tretirano.

Najviši dio nacionalnog parka Paklenica uski je Velebitski greben, njegova širina iznosi 1 do 3km. Na ovom dijelu nalazi se i Vaganski vrh (1 757m), ujedno i najviši vrh Velebita. Područje nacionalnog parka Paklenica u smislu speleoloških istraživanja najbolje je istraženo područje Hrvatske. Na području parka poznate su 76 speleološke lokacije, 39 jama i 37 pećina. Od najbitnijih speleoloških lokaliteta izdvajaju se jama Vodarica kao najdulja pećina na Velebitu (300m), Precipice na Bunovcu (534 m) najdublji je objekt u centralnom i južnom Velebitu.

Ispod vrlo poroznih kraških naslaga karbonskih stijena na proširenom području Velike paklenice nalaze se vodonepropusni sedimenti, Brezimenjača, u potočnim dijelovima Male paklenice i ponekad u toku Orljače. Ovo je razlog zašto nacionalni park Paklenica ima nekoliko stalnih vodenih tokova ili povremenih izvora. Stalni izvori visokokvalitetne pitke vode su Stražbenica, Kontinovo vrilo, Crno vrilo, Velika Močila i Pećica.

flora, NP Paklenica, Hrvatska
Danilo Tic, flickr.com

Biljni svijet
Bogatstvo biljnog svijeta na ovom području očituje se u 1 000 zabilježenih vrsta i podvrsta, od kojih 79 endemskih. Velika raznolikost, prisutnost rijetkih, endemskih i zakonski zaštićenih vrsta čine ovaj nacionalni park značajno biljno područje, ne samo za Hrvatsku već za cijelu Europu, pa i svijet.

Šumski fenomen na ovom području jedan je od glavnih razloga zašto je područje južnog Velebita proglašeno nacionalnim parkom. Unutar zaštićenog područja mogu se pronaći šume hrasta, bijelog graba, bukve, crnog bora i paprati.

Životinjski svijet
Raznolikost staništa u Paklenici i vertikalne stratifikacije pružaju dom velikom broju životinjskih vrsta. Beskralježnjaci vrlo su slabo istraženi, atraktivni insekti poput dnevnih leptira dobro su istraženi. Ovdje se također nalazi i preko 40 vrsta vodozemaca i reptila, uključujući i šarku ugroženu planinsku zmiju ljuticu.

leptir, NP Paklenica, Hrvatska
Danilo Tic, flickr.com

Sa do danas 230 zabilježenih vrsta ptice su najbrojnija skupina kralješnjaka unutar nacionalnog parka. Svijet ptica zastupljen je sa 102 vrste ptica gnjezdarica koje se mogu pronaći unutar granica nacionalnog parka. Skupina ptica gnjezdarica uključuje skupinu ptica koje nastanjuju stijene i litice kanjona Velika Paklenica i Mala Paklenica, sa 24 ptičje vrste. Posebnu vrijednost parku daju ugrožene ptičje vrste kao što su: suri orao, sivi orao, orao zmijar i jastreb. Šumovita područja bogata su djetlićima.

Unutar nacionalnog parka nalaze se i 53 vrste sisavaca, srne i divokoze kao najatraktivnije, a smeđi medvjed ističe se kao najveći predator u parku. U pećinama obitava veći broj zanimljivih podzemnih životinja kao što su rakovi, grinje, gliste, vodeni crvi, pauci, kukci, šišmiši.

Turizam
Na Anica kuku (712m) nalaze se najpoznatiji smjerovi za penjanje na području Paklenice.
Pješačenje je najbolji način za razgledanje nacionalnog parka Paklenica. Unutar parka nalazi se između 150 i 200km pješačkih staza i puteljaka. Neki od njih namijenjeni su turistima i vode od kanjona Velike Paklenice do pećine Manita peć , šumske kuće Lugarnica i planinarskog doma, do onih namijenjenih planinarima koji vode do planinskih vrhunaca Velebita. Sve staze i puteljci su obilježeni pločama i planinarskim znakovima.

penjanje, NP Paklenica, Hrvatska
Aco Dani Milan Alpguide, flickr.com

Nacionalni park Paklenica najatraktivnija je lokacija za penjanje u Hrvatskoj, ali isto tako i u cijeloj jugoistočnoj Europi. Blizina jadranskog mora ovom lokalitetu daje posebnu čar i zanimljivost, što sve zajedno pakleničku rivijeru čini idealnom lokacijom za kombiniranje penjanja i morskih aktivnosti. Danas se na Paklenici nalazi više od 360 opremljenih i poboljšanih ruta za penjanje različitih težina, te svaki penjač može pronaći ono što traži.
Glavna sezona penjanja počinje u rano proljeće i traje do kasne jeseni.

Kontakt:
Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
Dr. Franje Tuđmana 14a
23244 Starigrad-Paklenica
Tel: ++385 23 369 155
Fax: ++385 23 359 153
E-mail: np-paklenica@paklenica.hr

Korisni linkovi:
Nacionalni park - definicija, povijest i razvoj
NP Brijuni
NP Krka
NP Plitvička jezera
NP Risnjak
NP Sjeverni Velebit

Eksterni linkovi:
www.paklenica.hr


Karta:


COPYRIGHT!
Svi tekstovi, slike, zaštićeni trgovački znaci te sa bilo koje druge osnove zaštićeni "objekti/subjekti" zakonom o autorskim ili drugim pravima postavljeni na ovom portalu u vlasništvu su izvora koji je naveden uz određenu sliku ili tekst te su objavljeni uz odobrenje nositelja autorskih prava. Svi materijali sa izvorom Croatialink.com u vlasništvu su našeg portala i mogu se koristiti isključivo uz pismeno odobrenje uredništva portala. Korištenjem odnosno pregledavanjem našeg portala slažete se sa uvjetima korištenja portala.
PRAVNA NAPOMENA!
Portal CroatiaLink.com napravljen je u dobroj vjeri i koristite ga na vlastitu odgovornost.
©CroDodo, 2004 ~ 2024, All rights reserved